Fırat Gültekin & Partners

Bültenler

Bültenler2021-11-21T13:39:46+03:00

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

6 Temmuz 2022|

Kişisel veri kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tanımlar. Özel nitelikli kişisel veri ise başkaları tarafından öğrenilmesi halinde ilgili kişinin ayrımcılığa uğramasına veya mağduriyetine neden olabilecek verilerdir. Bu nedenle kanun bunlara özel bir önem [...]

Gümrük Genel Tebliği ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

1 Ocak 2022|

Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 181) ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca gümrük mevzuatındaki parasal sınırlar, cezalar ve yetkilendirilmiş yükümlü [...]

29-30.12.2021 Tarihleri Arasında Resmi Gazete’de Yayımlanan Bazı Anayasa Mahkemesi Kararları

30 Aralık 2021|

1) BELEDİYENİN YOLDA AÇILAN ÇUKURU KAPATMAMASINDAN DOLAYI MEYDANA GELEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNDEN BELEDİYENİN SORUMLU OLDUĞUNA DAİR AYM KARARI (29.11.2021 tarihli RG) Başvuruya konu olayda; ağır tonajlı kamyonların sebebiyet verdiği yoldaki çukurun Belediye tarafından onarılmaması nedeniyle çukura düşen [...]

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuda Yapılan Değişiklikler

25 Aralık 2021|

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda da önemli değişiklikler getiren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 21 Aralık 2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7346 [...]

Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yapılacak Tebligatların Öncelikle Elektronik Adreslerine Yapılması Gerektiğine Dair Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Kararı

11 Aralık 2021|

11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 05.10.2021 tarih, 2021/9607 E., 2021/13681 K. sayılı kanun yararına bozma kararında; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca tüm özel hukuk tüzel kişilerine elektronik yolla tebligat yapılmasının [...]

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi

24 Kasım 2021|

Yargı reformunun beşinci paketi olarak da bilinen 7343 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 24.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu Kanun ile aşağıda belirtilen değişiklikler getirilmiştir;Bölge adliye mahkemesinin başvurunun [...]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

13 Ekim 2021|

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik düzenlenmiş ve söz konusu Yönetmelik 13.10.2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi [...]

08.10.2021 Tarih ve 31622 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Sebepsiz Zenginleşmeye ve Buna Dayanan Davalarda Zamanaşımına İlişkin Yargıtay 3. HD’nin Kararı

8 Ekim 2021|

Özü: Sözleşme’ye dayalı borç ilişkilerinde sebepsiz sözleşme hükümlerine dayanılamayacağı hakkında. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 23.06.2021 tarih, 2021/3994 E., 2021/7145 K. sayılı kararında; elektrik abonesi olan davacının yokluğunda tutulan kaçak elektrik kullanım tespit tutanağına istinaden davacıdan tahsil edilen meblağın davalı [...]

Go to Top