T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında, işverenlerin işçilerinden PCR testi isteyebilmesi ve işçilerin Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla 02.09.2021 tarihli genelge yayımlanmış olup 81 il valiliğine gönderilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarihli genelgesinde;

“Covid-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak covid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte ve diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmakta olduğu, işverenlerin işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında çalışanları bildirmekle yükümlü olduğu, bu kapsamda;

Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerin, işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda bilgilendirilmesi gerektiği, bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının bildirileceği , Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 06.09.2021 tarihi itibari ile zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebileceği, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı” bildirilmiştir.

6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile yükümlüdür. İşverenler, bu yükümlülükleri yerine getirirken kaynağında riskleri ortadan kaldırmalıdır.

İşbu genelgeye göre işverenler tarafından çalışanların Covid-19 risk ve tedbirleri konusunda bilgilendirilmeleri ve 06.09.2021 tarihi itibari ile haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının talep edilmesi işyerinde iş güvenliğinin sağlanması önlemleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte kişinin vücut bütünlüğünün ihlali sonucu doğmaması amacı ile genelge ile düzenlenen işbu tedbirlerin Anayasa’nın 13. Maddesi kapsamında kanun ile düzenlenmesi gerekmektedir.  Dolayısıyla PCR testinin ve aşının zorunlu kılınabilmesi ve uygulamanın Anayasa’ya uygun olabilmesi için bu konuda bir kanun çıkartılması veya 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda bir düzenleme yapılması gerektiğini söylemek uygun olacaktır.

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/duyurular/is-yerlerinde-covid-19-tedbirleri/

Platformunuzu seçin ve paylaşın.