Belgin Ceren Kaçar
AVUKAT

Belgin Ceren Kaçar

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017 yılında tam burslu olarak mezun olan Belgin Ceren Kaçar, çok uluslu sigorta şirketlerinde ile sigorta hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk bürolarında Avukat ve Yönetici Avukat olarak çalıştıktan sonra 2022 yılında Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu bünyesine katılmıştır. Belgin Ceren Kaçar, Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamış ve yüksek lisansını “Bedeni Zararların Tazmini ve Sigorta Hukuku” üzerine yapmıştır. İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu üyesidir. Belgin Ceren Kaçar, Sigorta Hukuku Biriminde Avukat olarak çalışmaktadır.

Büyük çaplı sigorta şirketi müvekkillerimizin zorunlu mali mesuliyet sigortası, kasko sigortası, yangın sigortası, CMR ve nakliyat (emtia) sigortası, leasing all risk sigortası, ferdi kaza sigortası, işveren mali mesuliyet sigortası, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ve inşaat bütün riskler (all risk) sigortası poliçelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin her türlü maddi ve manevi tazminat davaları ile rücuen tazminat talepleri konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Eğitim
Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Tam Burslu, Lisans, 2017.
Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans, 2020.

Çalışma Alanları
Sigorta Hukuku

Yabancı Diller
İngilizce, Fransızca.