Fırat Gültekin & Partners

Biz; tüm dünya şirketlerinin, her türlü hukuki uyuşmazlıklarında etkin, şeffaf, yenilikçi, pratik, seri ve ticari bakış açısına sahip çözüm ortağıyız.

Kurumumuz; 2005 yılından günümüze değin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda profesyonel ekibi ile müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık hizmeti ve çözüm ortaklığı sağlamaktadır.

Çözüm ortağımız olan ticari işletme ve şirketlere, ticari uyuşmazlıkları ile ilgili hukuk ve ceza davaları, iş hukuku davaları, fikri ve sınai mülkiyet hakları hukuk ve ceza davaları, icra takipleri ve icra hukukundan kaynaklanan davalar; bilişim hukuku, deniz ticareti ve kara taşımacılığı hukuku ile sigorta hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, işçi sendikaları ile müzakereler, gayrimenkul ve inşaat hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlık ve davalar, sözleşmeler ve diğer ticari işlemler başta olmak üzere her türlü ticari uyuşmazlıkta uzman kadrosu ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve  sürekli hukuki müşavirlik hizmeti sağlamaktadır.

Alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile yerli ve yabancı şirket müvekkilleri hakkında yurt dışında verilen mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin yapılmasında ve tanıma ve tenfiz davalarının takibinde de müvekkillerine etkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Her biri faaliyet alanlarında lider olan şirketlerle çalışmaktan kıvanç duyuyoruz.