Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Avukatı ekibimiz tarafından sunulan başlıca hizmetlerimiz; yerli ve yabancı müvekkil şirketlere organizasyon yapıları da dikkate alınarak yönetim kurulu kararlarının, iç yönergelerin hazırlanması, ana sözleşme tadili yapılması, müvekkil şirketlere yönetim sözleşmesi, lisans sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, satış sözleşmesi, ihracat kayıtlı satış sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, taşeron sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, franchise sözleşmesi, acentelik sözleşmesi, kredi sözleşmesi, eser sözleşmesi, hizmet sözleşmesi gibi sektörel bazda ihtiyaç duydukları her türlü sözleşmenin Sözleşme Hukuku Avukatı ekibimiz tarafından hazırlanması ve ticari bakış açısı ile değerlendirilerek müzakere edilmesi…

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında çözüm ortaklarımızın faaliyetleri sırasında rekabete aykırı fiillerde bulunup bulunmadıkları hususunda gerekli denetimlerin yapılması, Rekabet Kurulunca yapılan soruşturma ve ön inceleme süreçlerinde temsili, Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz süreçlerinin ve idari yargılama süreçlerinin yürütülmesi, idari para cezalarının ve yaptırımların iptali davalarının açılması ve takibi, birleşme ve devralmalarda rekabete aykırı durumların önlenmesi için hukuki denetimlerin yapılması ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması, muafiyet başvurularının yapılması, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikri ve Sınai Hukuktaki …

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

İç ve dış yatırımcılara şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında çeşitli hizmetler sağlamaktayız. M&A konularında avukatlarımız, müvekkillerimizin finansal, stratejik, operasyonel ve diğer hedeflerini analiz ettikten sonra ihtiyaç duydukları hukuki desteği kendilerine sunmaya gayret göstermektedirler.

E-Ticaret ve Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

e-ticaret, sanal market, pazar yeri ve sosyal medya şirketlerine gizlilik, kullanıcı ve üyelik sözleşmelerinin, veri koruma ve çerez (cookie) politikalarının, mesafeli satış sözleşmeleri ve bilgilendirme formlarının hazırlanması, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ile entegre şekilde satış süreçlerinin hukuki takibi, alternatif tahsilat yöntemleri, mail order üzerinden sanal dolandırıcılık işlemlerinin önlenmesi ile güncel mevzuat takibi gerçekleştirilmektedir.

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele kapsamında çözüm ortaklarına güveni kötüye kullanma, rüşvet, ticari dolandırıcılık, zimmet, kaçakçılık, kara para aklama, vergi suç ve cezaları, sahtecilik, kredi kartı dolandırıcılığı, bilişim suçları, gümrük kaçakçılığı gibi konulara ilişkin etkin şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerine sigorta ve reasürans şirketleri ile sigortalılar arasında doğan her türlü uyuşmazlık çözümünde, Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin vekili olarak edindiğimiz sektörel tecrübeler ile hızlı ve etkin şekilde avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmakta; ayrıca tahkimde uzman kadromuz ile sigorta tahkim komisyonları nezdindeki tahkim süreçlerinde çözüm ortaklarını temsil etmektedir.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık Hukuku

Banka ve diğer finansal kurumların organizasyon ve operasyonları kapsamında karşılaştıkları her türlü hukuki meselenin halli konusunda, müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli hukuk hizmetleri sunmaktayız.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat Hukuku Avukatı ekibi ile yap-işlet-devret ve kamu ve özel sektör ihaleleri, 3194 sayılı İmar Kanunundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları ve inşaat ve gayrimenkul hukukundan kaynaklı davaların yargılama ve tahkim yoluyla çözülmesi, taşeronluk sözleşmeleri, müteahhitlik sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, mühendislik sözleşmeleri…

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı ekibimiz ile 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında öncelikle çözüm ortaklarımıza, sektörel farklılıklara göre insan kaynakları yönetimi, gerekmesi halinde insan kaynakları yetkili personel yeterlilik mülakatlarının gerçekleştirilmesi ve hukuki eğitimlerin verilmesi…

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, bitki çeşitleri, coğrafi işaretler ve internet alan adları dahil fikri mülkiyet hukukundan doğan hukuk ve ceza davalarının tüm süreçlerinde müvekkillerimizin temsili, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinde müvekkillere hukuki destek sunulması ve müvekkillerin temsili, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin olarak lisans, devir, temlik sözleşmelerinin hazırlanması kapsamında destek vermektedir.

Taklitle Mücadele

Taklitle Mücadele

çözüm ortaklarımıza taklitle mücadele kapsamında taklit ve korsan ürünlerin araştırılması, takibi ve tecavüzün somutlaştırılması kapsamında eş zamanlı olarak gerektiğinde birden fazla adreste taklit ve/veya korsan ürün üreten yerlerde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması, gümrüklerdeki taklit ürünlere el konulması, el konulan taklit ve korsan ürünlerin imhası ve gerekli ceza ve hukuk davalarına ilişkin sürecin yürütülmesi kapsamında destek vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukuku

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çözüm ortaklarına, bir icra alacağının nitelikli hale getirilmesi amacıyla cari hesap mutabakatlarının tanzimi, kambiyo senetlerinin ve fatura/irsaliye teatisi ile içeriklerinin düzenlenmesi, icra takibi öncesinde gerekli olan diğer nitelikli evrakların düzenlenmesi, bu kapsamda çözüm ortaklarının yaşlanmış cari alacaklarının call center ekibi ile en hızlı şekilde tahsili, satıştan tahsilat sürecine kadar denetimi ve ilgili mevzuatta tayin olunan diğer gerekliliklerin ifası gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere icra işlemleri kapsamında her türlü avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İflas ve Konkordato Hukuku

İflas Hukuku ve Konkordato

iflas hukuku avukatı ekibimiz ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çözüm ortaklarımıza, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato davalarının açılması ve takibi, şirketlerin borca batıklık durumunun denetlenmesi, iflas prosedürlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, iflas masasına alacak kaydı yapılması, iyileştirme projelerinin hazırlanması, konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi ile sürecin takibi, şirket borçlarının ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması gibi iflas ve konkordato işlemlerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini sahip olduğumuz ticari bakış açısı ve sektörel deneyimimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Uluslararası Hukuk

Deniz Ticareti ve Taşımacılık Hukuku

Deniz Ticareti ve Taşımacılık Hukuku

Başta deniz, hava ve kara araçları ile yük ve insan taşınması, lojistik ve depolama hizmetleri, yerel ve uluslararası hızlı kargo taşıma, deniz, hava ve kara araçları üretimi, finansmanı, teminatlandırması, ruhsat ve belgelendirilmesi, sigortaları, kaza ve çatmalar, sicil, liman ve gümrük işlemleri olmak üzere deniz, lojistik ve taşımacılık hukuku üzerine çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Havacılık Hukuku

Havacılık Hukuku

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayollu şirketleri, havalimanı (terminal) işletmecileri, hava taksi işletmeleri, zirai havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, uçuş, havacılık güvenliği ve kabin memuru eğitim hizmetleri işletmeleri, yer hizmeti kuruluşları, heliport işletmeciler, kargo ve turizm acenteleri ve benzer kurum ve kuruluşlar, uçuş eğitmenleri, pilot, hostes, yer hizmetleri ve diğer teknik personel ile bunlardan hizmet alanlara ilişkin hukuk hizmetleri sağlamaktadır.

Yabancı Sermaye Danışmanlığı

Yabancı Sermaye Danışmanlığı

Yabancı sermayeli firmaların Türk hukuk sistemi içerisinde gerçekleştirecekleri her türlü işlem için hukuki destek sağlanmaktadır. Ofisimiz tarafından anonim ve limitet şirket, ortak girişim, şube ve irtibat bürosu kurulması, serbest bölge faaliyetleri, her türlü izin, ruhsat, imtiyaz, teşvik başvuru ve ilgili işlemleri gibi pek çok farklı konuda hizmet verilebilmektedir.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku avukatı ekibimiz ile ilgili mevzuat kapsamında ilaç şirketleri ile plastik ve estetik cerrahi alanında faaliyet gösteren şirketlere ruhsatlandırma ve izin konusunda hukuki destek sunulması, ilaç, tıbbi cihaz, gıda takviyeleri, kozmetik ürünleri imalatçısı şirketlere, hastane, hekim, hasta ve diğer sağlık çalışanlarına danışmanlık hizmeti sağlamakta, sağlık hukukundan ve malpraktisden doğan hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.