Fırat Gültekin & Partners

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku2021-02-09T17:54:35+03:00

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; Şirketler Hukuku Avukatı ekibi tarafından çözüm ortaklarımıza, genel olarak ihtiyaç duydukları tüm hukuki müşavirlik hizmetleri, ihtiyaç halinde ticari toplantılarda avukat refakati sağlanması, gün içerisinde interaktif bağlantı, talep üzerine tayin edilen düzenli periyodlarda avukat ziyareti yapılarak aylık ve yıllık rapor tanzimi ve gerekli olması halinde bünyelerine avukat tayini gibi destek hizmetleri sunulmaktadır.

Taahhüdümüz, çözüm ortaklarımızın tüm hukuki süreçlerinde yanlarında aktif olarak yer almaktır.

Şirketler Hukuku Avukatı ekibimiz tarafından sunulan başlıca hizmetlerimiz; yerli ve yabancı müvekkil şirketlere organizasyon yapıları da dikkate alınarak yönetim kurulu kararlarının, iç yönergelerin hazırlanması, ana sözleşme tadili yapılması, müvekkil şirketlere yönetim sözleşmesi, lisans sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, satış sözleşmesi, ihracat kayıtlı satış sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, taşeron sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, franchise sözleşmesi, acentelik sözleşmesi, kredi sözleşmesi, eser sözleşmesi, hizmet sözleşmesi gibi sektörel bazda ihtiyaç duydukları her türlü sözleşmenin Sözleşme Hukuku Avukatı ekibimiz tarafından hazırlanması ve ticari bakış açısı ile değerlendirilerek müzakere edilmesi, mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve tadili, Birleşme ve Devralma Avukatı ekibimiz tarafından şirket birleşme ve devralma süreçlerinin yürütülmesi, her türlü hukuki belgenin incelenmesi, due diligence, hukuki danışmanlık ve müşavirlik hizmeti sunulması, yabancı şirketlerin Türkiye’de şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu işlemlerinin, yerli veya yabancı sermayeli anonim şirket kuruluşu ve limited şirket kuruluşu için gerekli her türlü işlemin başından sonuna değin yapılması, şirket kurulması dışında müvekkiller tarafından talep edilen vakıf kuruluşu ve dernek kuruluşu işlemlerinin yapılması, genel kurul toplantılarına katılım sağlanması, mahkeme kararı ile şirketin sona ermesi, şirketlerin tasfiye ile sona ermesi, genel kurul kararı ile şirketin sona ermesi gibi şirket türüne göre sona ermeye ilişkin süreçler hakkında müvekkil şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunulması ve gerekli  işlemlerin yapılması, şirketlerin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi özel ve spesifik kanunlara gerekli uyum çalışmalarının şirket bünyesinde yürütülmesi, danışmanlık hizmeti kapsamında şirket yönetimi ve çalışanlarına gerekli eğitimlerin sunulması, teknik personel ile irtibat halinde olunması şeklinde olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerine, şirketler hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmaktadır.

2005 yılından bugüne değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Şirketler Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu Rekabet Hukuku Avukatı ekibi tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında çözüm ortaklarımızın faaliyetleri sırasında rekabete aykırı fiillerde bulunup bulunmadıkları hususunda gerekli denetimlerin yapılması, Rekabet Kurulunca yapılan soruşturma ve ön inceleme süreçlerinde temsili, Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz süreçlerinin ve idari yargılama süreçlerinin yürütülmesi, idari para cezalarının ve yaptırımların iptali davalarının açılması ve takibi, birleşme ve devralmalarda rekabete aykırı durumların önlenmesi için hukuki denetimlerin yapılması ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması, muafiyet başvurularının yapılması, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikri ve Sınai Hukuktaki haksız rekabetten kaynaklanan tecavüzlerin tespiti, durdurulması ve önlenmesi, maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, cezai süreçlerin takibi ile haksız rekabeti gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmasının sağlanması ve hakim durumun kötüye kullanılması hakkında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere rekabet hukukunun her alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Rekabet Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak, daha detaylı bilgi almak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralma İşlemleri

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; çözüm ortaklarına iç ve dış yatırımcılara şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. M&A konularında avukatlarımız, müvekkillerimizin finansal, stratejik, operasyonel ve diğer hedeflerini analiz ettikten sonra ihtiyaç duydukları her türlü hukuki desteği sahip oldukları kurumsal bakış açısı ile Birleşme ve Devralma konusunda hizmet sunmaktadır.

Büromuz; varlık satışı, hisse ve pay satışı, tersine hisse işlemleri, ön alım hakkı kullanımları, satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması, kaldıraçlı hisse alımı işlemleri, çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, melek ve girişim sermayesi yatırımları, stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler ve benzeri çok çeşitli yatırım işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimize sermaye yatırımı kabulü, borçlandırma ve tahvil işlemleri ile finansman desteği sağlanması gibi konularda da hizmetler sunmaktayız.

Birleşme ve Devralmalar kapsamında, bunlar dışında, hisse devir sözleşmelerinin ve diğer devir işlem evrakının hazırlanması, görüşülmesi ve yürürlüğe konulması, birleşme, bölünme veya satın alma öncesi ve sonrası hukuki ve bürokratik tüm işlemlerin yapılması ve işlem kapanışlarının sağlanması ve müvekkil şirketlerin ihtiyaç duyduğu benzeri tüm konularda da kendilerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

2005 yılından bugüne değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Birleşme ve Devralma Avukatı kadromuza ulaşmak, daha detaylı bilgi almak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele kapsamında çözüm ortaklarına güveni kötüye kullanma, rüşvet, ticari dolandırıcılık, zimmet, kaçakçılık, kara para aklama, vergi suç ve cezaları, sahtecilik, kredi kartı dolandırıcılığı, bilişim suçları, gümrük kaçakçılığı gibi konulara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Kurumumuz tarafından; Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ile çok uluslu şirketlere hukuki görüş verilmesi, soruşturma evresinde şikâyet dilekçesi hazırlanması, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara karşı itiraz merciine başvuru yapılması, arama el koyma işlemlerinin yapılması, kovuşturma evresinde müvekkillerin duruşmalarda temsili, mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına ve bireysel başvuru yoluna gidilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerekli işlemlerin yapılması gibi konularda müvekkillerimize sahip olduğumuz kurumsal bakış açısı ile interafktif danışmanlık ve destek hizmeti sunulmaktadır.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ulaşmak ve ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele alanında daha detaylı bilgi almak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; Sigorta Avukatı ekibi ile Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerine sigorta ve reasürans şirketleri ile sigortalılar arasında doğan her türlü uyuşmazlık çözümünde, Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin vekili olarak edindiğimiz sektörel tecrübeler ile hızlı ve etkin şekilde avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmakta; ayrıca tahkimde uzman kadromuz ile sigorta tahkim komisyonları nezdindeki tahkim süreçlerinde çözüm ortaklarımızı temsil etmekteyiz.

Sigorta Hukuku, Sigorta Avukatı ekibimiz tarafından; ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, risk tespiti yapılması, yangın sigortası poliçeleri, ferdi kaza poliçeleri, yönetici sorumluluk poliçeleri, mali mesuliyet sigorta poliçeleri, emtia nakliyat sigortaları, denizcilik sigorta poliçeleri gibi poliçelerin ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmeler hakkında görüş verilmesi, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında doğan uyuşmazlıklar ile tazminat davalarında sigorta tahkim komisyonu, arabuluculuk ve dava süreçlerinde müvekkillerin etkin şekilde temsili, sigortalı veya üçüncü kişilerin tahkim başvurularının yapılması gibi alanlarla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti ve uyuşmazlıkların sulh veya alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile halli için müzakere hizmeti ile arabuluculuk ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Sigorta Avukatı kadromuza ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; çözüm ortaklarına, banka ve diğer finansal kurumların organizasyon ve operasyonları kapsamında karşılaştıkları her türlü hukuki meselenin halli konusunda, müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca Büromuz, sürekli yenilenen ve gelişmekte olan bankacılık ve finans mevzuatının takibini yaparak, bu alanlarda faaliyet gösteren müvekkil şirketlere, düzenlemelere uyum sağlamaları için uyum politikaları uygulanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde her türlü izin, işlem ve bildirimi konularında hukuki destek sağlamakta olup, finans kurumları ile ilişkide olan diğer müvekkil şirketlere ise kredi, leasing, ipotek sözleşmeleri, alacak temliki ve faktöring işlemleri ve banka ve finans kurumları nezdindeki diğer tüm işlemlerinde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

2005 yılından bugüne değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Bankacılık ve Finans Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak, daha detaylı bilgi almak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; İnşaat Hukuku Avukatı ekibi ile yap-işlet-devret ve kamu ve özel sektör ihaleleri, 3194 sayılı İmar Kanunundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları ve inşaat ve gayrimenkul hukukundan kaynaklı davaların yargılama ve tahkim yoluyla çözülmesi, taşeronluk sözleşmeleri, müteahhitlik sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, mühendislik sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri, telif ve lisans sözleşmeleri, hasılat paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmeleri, anahtar teslim sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, intifa hakkı ve üst hakkı tesisine ilişkin sözleşmeleri gibi inşaat hukukundan kaynaklı her türlü sözleşmenin hazırlanması ve sözleşme müzakereleri süreçlerinin yürütülmesi, tapu sicil ve  kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu tespiti ile ilgili başvuruların yapılması ve tapu raporlarının hazırlanması alanlarında nitelikli tecrübeye sahibiz.

Kurumumuz; Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarına toplu konut projeleri, büyük ölçekli alt yapı projeleri gibi birçok farklı projenin inşasında 2005 yılından bugüne değin sektör edindiğimi deneyimler ile hizmet sunmaktadır.

2005 yılından bugüne değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı kadromuza ulaşmak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

İş Hukuku

İş Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu olarak; İş Hukuku Avukatı ekibimiz ile 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında öncelikle çözüm ortaklarımıza, sektörel farklılıklara göre insan kaynakları yönetimi, gerekmesi halinde insan kaynakları yetkili personel yeterlilik mülakatlarının gerçekleştirilmesi ve hukuki eğitimlerin verilmesi, bordrolama ve özlük dosyalarının düzenlenmesi, iş kazalarında sektörel bazda işveren mali mesuliyet sigorta poliçeleri ve emniyeti suiistimal sigorta poliçelerinin tanzimi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hukuki önlemlerinin alınması, iş kazalarında ve nizalı iş çıkışlarında anlık hukuki destek sunulması, işçi-işveren arasında haksız rekabet ve gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranılmasından kaynaklı tazminat davalarının açılması ile işçilerin şirket zararına yönelik eylemlerine ilişkin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma şikayetlerinin gerçekleştirilmesi ile sürecin aktif takibi konularında interaktif danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

İşbu çalışmalarımıza ilave olarak; en hızlı şekilde iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işten çıkarmaya ilişkin işçiden alınacak savunma yazılarının, fesih ihbarnamelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin feshine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, işe iade davası, fazla mesai, yıllık izin, ücret, kıdem, ihbar, ulusal bayram genel tatil gibi işçilik alacağı davaları, tazminat davaları gibi davalarda ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava ve arabuluculuk süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve bu süreçlerde müvekkillerin temsil edilmesi,  performans değerlendirme, ibra ve ikale sözleşmelerininhazırlanması, işçilerin sadakat, gizlilik, rekabet etmeme ve kişisel verilerin korunması yükümlülüklerine ilişkin protokollerin hazırlanması ve müzakeresi, toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve toplu işçi çıkarma, iş kazalarından dolayı sorumluluk ve SGK’nın rücu taleplerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereği çalışanlara ait çalışan buluşları nedeniyle ödenecek ücretler hakkında danışmanlık hizmeti sunulması ve uyuşmazlık halinde tahkim ve dava süreçlerinin yürütülmesi gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işçi işveren uyuşmazlıkları kapsamında nitelikli bir tecrübeye sahibiz.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve İş Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Go to Top