Ticari İşletmelerin Devri ve Rehni

2022-09-17T15:41:04+03:00

I. Ticari İşletmeye İlişkin Genel Esaslar

Ticari İşletme kavramı