7351 Sayılı Torba Kanun ile Getirilen Vergi İadesi Talepli Davalarda Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi için Teminat Yatırılması Zorunluluğu

2022-03-29T13:46:42+03:00

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren […]