Ziya Fırat Gültekin
KURUCU / AVUKAT

Ziya Fırat Gültekin

Av. Ziya Fırat Gültekin; Türk Ticaret ve Şirketler Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında bugüne değin Türkiye’nin önde gelen şirketlerine sunmuş olduğu kaliteli ve yenilikçi hizmetleri ile hukuk camiasının önde gelen hukuk bürolarından olan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosunun kurucusudur.

Fırat Gültekin; avukatlık kariyeri süresince birçok kamu kurum ve kuruluşuna, borsaya kote firmalar dahil özel sektör firmalarına hukuk müşavirliği ve avukatlık hizmeti sunmuş, şirketleri denetim, yönetim ve genel kurullarında temsil etmiş, piyasanın önde gelen şirketlerinin karmaşık ve çeşitli uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmuş, müvekkili şirketlerin ihtiyaç duyduğu finansal kiralama, ihracat, inşaat, hisse devir, hisse rehin, satış, distribütörlük, hizmet, bayilik, lisans, marka devir sözleşmeleri gibi birçok ticari sözleşmelerin müzakerelerine katılarak hazırlanmasında rol almış, şirket birleşmeleri ve uluslararası ortaklık kurulmasını sağlamıştır. Tüm bunlar dışında ihaleler, birleşme ve devralmalar, şirket tasfiyesi gibi süreçlere ilişkin projelerinin yönetiminde de müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık hizmeti sunan Fırat Gültekin, ticari sorumluluk, çalışanların ve yöneticilerin sorumluluğu, ortaklar arası uyuşmazlıkların çözümü, alınan ticari kararların uygulanması gibi birçok alanda da stratejik çalışmaları ve ticari bakış açısı ile müvekkili olduğu şirketlere müşavirlik hizmeti sunmuştur.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayan Fırat Gültekin, birçok üniversite ve akademide öğretim görevlisi olarak dersler vermiş, ticari alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve iş adamları derneklerine uzmanlık alanlarına ilişkin seminerler vermiştir.

Fırat Gültekin İngilizce bilmektedir.