İcra Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; icra avukatı ekibi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çözüm ortaklarına, bir icra alacağının nitelikli hale getirilmesi amacıyla cari hesap mutabakatlarının tanzimi, kambiyo senetlerinin ve fatura/irsaliye teatisi ile içeriklerinin düzenlenmesi, icra takibi öncesinde gerekli olan diğer nitelikli evrakların düzenlenmesi, çözüm ortaklarının yaşlanmış cari alacaklarının call center ekibi ile en hızlı şekilde tahsili ile satıştan tahsilat sürecine kadar denetimi, ilgili mevzuat gereği yapılacak diğer gerekliliklerin ifası başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere icra işlemleri kapsamında her türlü avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

Kurumumuz İcra ve İflas Hukuku Avukatı ekibi tarafından; müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet sunulmakta olup, bu kapsamda sunulan başlıca hizmetlerimiz: İlamlı, ilamsız, kambiyo senedine mahsus haciz yolu ile takip, iflas yolu ile takip ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip türlerinden müvekkil hakkında uygulanabilecek türdeki icra takibinin açılması; müvekkil aleyhine açılmış icra takibi var ise borca itiraz ve takibe itiraz kapsamında ödeme emrine itiraz, takibin durdurulması gibi işlemlerin ifası;  haciz ve satış için gerekli her türlü hukuki işlemin yapılması, karşılıksız çek ve senet tahsili, karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı ceza şikayeti yapılması ile ceza davalarında müvekkillerin temsili; tasarrufun iptali, menfi tespit, ihtiyati haciz, istirdat davalarının açılması ve bu davalarda müvekkillerin temsili gibi icra hukukundan kaynaklı her türlü hukuki hizmetin sunulmasıdır.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümleri ile hizmet sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve İcra Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.