İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; İnşaat Hukuku Avukatı ekibi ile yap-işlet-devret ve kamu ve özel sektör ihaleleri, 3194 sayılı İmar Kanunundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları ve inşaat ve gayrimenkul hukukundan kaynaklı davaların yargılama ve tahkim yoluyla çözülmesi, taşeronluk sözleşmeleri, müteahhitlik sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, mühendislik sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri, telif ve lisans sözleşmeleri, hasılat paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmeleri, anahtar teslim sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, intifa hakkı ve üst hakkı tesisine ilişkin sözleşmeleri gibi inşaat hukukundan kaynaklı her türlü sözleşmenin hazırlanması ve sözleşme müzakereleri süreçlerinin yürütülmesi, tapu sicil ve  kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu tespiti ile ilgili başvuruların yapılması ve tapu raporlarının hazırlanması alanlarında nitelikli tecrübeye sahibiz.

Kurumumuz; Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarına toplu konut projeleri, büyük ölçekli alt yapı projeleri gibi birçok farklı projenin inşasında 2005 yılından bugüne değin sektör edindiğimi deneyimler ile hizmet sunmaktadır.

2005 yılından bugüne değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve İnşaat ve Gayrimenkul Avukatı kadromuza ulaşmak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.