İş Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu olarak; İş Hukuku Avukatı ekibimiz ile 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında öncelikle çözüm ortaklarımıza, sektörel farklılıklara göre insan kaynakları yönetimi, gerekmesi halinde insan kaynakları yetkili personel yeterlilik mülakatlarının gerçekleştirilmesi ve hukuki eğitimlerin verilmesi, bordrolama ve özlük dosyalarının düzenlenmesi, iş kazalarında sektörel bazda işveren mali mesuliyet sigorta poliçeleri ve emniyeti suiistimal sigorta poliçelerinin tanzimi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hukuki önlemlerinin alınması, iş kazalarında ve nizalı iş çıkışlarında anlık hukuki destek sunulması, işçi-işveren arasında haksız rekabet ve gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranılmasından kaynaklı tazminat davalarının açılması ile işçilerin şirket zararına yönelik eylemlerine ilişkin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma şikayetlerinin gerçekleştirilmesi ile sürecin aktif takibi konularında interaktif danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

İşbu çalışmalarımıza ilave olarak; en hızlı şekilde iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işten çıkarmaya ilişkin işçiden alınacak savunma yazılarının, fesih ihbarnamelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin feshine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, işe iade davası, fazla mesai, yıllık izin, ücret, kıdem, ihbar, ulusal bayram genel tatil gibi işçilik alacağı davaları, tazminat davaları gibi davalarda ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava ve arabuluculuk süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve bu süreçlerde müvekkillerin temsil edilmesi,  performans değerlendirme, ibra ve ikale sözleşmelerininhazırlanması, işçilerin sadakat, gizlilik, rekabet etmeme ve kişisel verilerin korunması yükümlülüklerine ilişkin protokollerin hazırlanması ve müzakeresi, toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve toplu işçi çıkarma, iş kazalarından dolayı sorumluluk ve SGK’nın rücu taleplerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereği çalışanlara ait çalışan buluşları nedeniyle ödenecek ücretler hakkında danışmanlık hizmeti sunulması ve uyuşmazlık halinde tahkim ve dava süreçlerinin yürütülmesi gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işçi işveren uyuşmazlıkları kapsamında nitelikli bir tecrübeye sahibiz.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve İş Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.