Rekabet Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu Rekabet Hukuku Avukatı ekibi tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında çözüm ortaklarımızın faaliyetleri sırasında rekabete aykırı fiillerde bulunup bulunmadıkları hususunda gerekli denetimlerin yapılması, Rekabet Kurulunca yapılan soruşturma ve ön inceleme süreçlerinde temsili, Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz süreçlerinin ve idari yargılama süreçlerinin yürütülmesi, idari para cezalarının ve yaptırımların iptali davalarının açılması ve takibi, birleşme ve devralmalarda rekabete aykırı durumların önlenmesi için hukuki denetimlerin yapılması ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması, muafiyet başvurularının yapılması, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikri ve Sınai Hukuktaki haksız rekabetten kaynaklanan tecavüzlerin tespiti, durdurulması ve önlenmesi, maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, cezai süreçlerin takibi ile haksız rekabeti gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmasının sağlanması ve hakim durumun kötüye kullanılması hakkında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere rekabet hukukunun her alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Rekabet Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak, daha detaylı bilgi almak ve referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.