Sağlık Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu olarak; sağlık hukuku avukatı ekibimiz ile ilgili mevzuat kapsamında ilaç şirketleri ile plastik ve estetik cerrahi alanında faaliyet gösteren şirketlere ruhsatlandırma ve izin konusunda hukuki destek sunulması, ilaç, tıbbi cihaz, gıda takviyeleri, kozmetik ürünleri imalatçısı şirketlere, hastane, hekim, hasta ve diğer sağlık çalışanlarına danışmanlık hizmeti sağlamakta, sağlık hukukundan ve malpraktisden doğan hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bunların yanında ilaç şirketlerinin ilaç patentlerine ilişkin  tescil başvurularının yapılması, patente tecavüz halinde patente tecavüzün durdurulması, patente tecavüzün önlenmesi, tazminat,  haksız rekabet gibi davaların ikamesi ve müvekkil şirketlerin temsili, ilaç, tıbbi cihaz, gıda takviyeleri, kozmetik ürünleri imalatçısı şirketlerine klinik araştırmalarında, sağlık meslek mensupları ile iletişimlerinde, tanıtım faaliyetlerinde hukuki destek sunulması,  disribütörlük, lisans, fason üretim, kişisel verilerin korunması hukuku ve rekabet hukuku alanları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari işlemlerinde ve ticari sözleşmelerin müzakeresi, incelenmesi ve hazırlanması süreçlerinde müşavirlik hizmeti sunulması, sağlık personelinin hatalı uygulamaları nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğunun söz konusu olduğu durumlarda hasta vekili olarak hastane ve sağlık personeli, karşı sağlık hukukundan doğan tazminat davası ikame edilmesi, ilgili hekimin sorumluluğunu gerektirir hatalı uygulama neticesinde taksirle yaralama suçu veya taksirle adam öldürme suçu meydana geldiği durumlarda ceza şikayetinde bulunulması ve ceza davalarının tüm süreçlerinde gerek müşteki gerekse sanık vekili olarak müvekkillerimizin temsili, sağlık personeli aleyhine açılan haksız davalarda sağlık personeli ve hastanelerin temsili, komplikasyon ve malpraktis ayrımı, aydınlatılmış onam formu hazırlanması hakkında müvekkillerin bilgilendirilmesi, malpraktis ve sağlık hukuku nedeniyle arabuluculuk süreçlerinde müvekkillere hukuki destek sunulması ve müvekkillerin temsili gibi sağlık hukuku ve malpraktiskaynaklı her türlü alanda avukatlık, danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti sunulması hususunda da deneyim sahibiyiz.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Sağlık Hukuku Avukatı kadromuza ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.