Sigorta Hukuku

İstanbul’da faaliyet gösteren Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu; Sigorta Avukatı ekibi ile Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerine sigorta ve reasürans şirketleri ile sigortalılar arasında doğan her türlü uyuşmazlık çözümünde, Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin vekili olarak edindiğimiz sektörel tecrübeler ile hızlı ve etkin şekilde avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmakta; ayrıca tahkimde uzman kadromuz ile sigorta tahkim komisyonları nezdindeki tahkim süreçlerinde çözüm ortaklarımızı temsil etmekteyiz.

Sigorta Hukuku, Sigorta Avukatı ekibimiz tarafından; ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, risk tespiti yapılması, yangın sigortası poliçeleri, ferdi kaza poliçeleri, yönetici sorumluluk poliçeleri, mali mesuliyet sigorta poliçeleri, emtia nakliyat sigortaları, denizcilik sigorta poliçeleri gibi poliçelerin ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmeler hakkında görüş verilmesi, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında doğan uyuşmazlıklar ile tazminat davalarında sigorta tahkim komisyonu, arabuluculuk ve dava süreçlerinde müvekkillerin etkin şekilde temsili, sigortalı veya üçüncü kişilerin tahkim başvurularının yapılması gibi alanlarla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti ve uyuşmazlıkların sulh veya alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile halli için müzakere hizmeti ile arabuluculuk ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

2005 yılından günümüze değin İstanbul’da faaliyet gösteren ve yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli, yenilikçi, etkili ve faydalı çözümler sunan Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’na ve Sigorta Avukatı kadromuza ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak referanslarımız için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.