5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda da önemli değişiklikler getiren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 21 Aralık 2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7346 sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

2. Teknolojik önlemleri etkisiz kılma:

MADDE 72 –Bu Kanunda yer alan hakların korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik; a) Ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar, b) Ürün ve araçların reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Yapılan bu değişiklikle yalnızca bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik fiillerin cezalandırılmasına yönelik düzenleme yapan FSEK’in 72. maddesi, 7346 Sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

7346 Sayılı Kanun ile koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişinin cezai sorumluluğunu düzenleyen ilgili maddenin; teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçları imal eden veya ithal eden, dağıtan satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar ile ürün ve araçların reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanları kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanmıştır.

7346 sayılı Kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.