Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 181) ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca gümrük mevzuatındaki parasal sınırlar, cezalar ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama tarihi konularında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 181) (“TEBLİĞ”) ile aşağıda belirtilen yenilikler getirilmiştir;

  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretinin, ihracat için 21,83 TL, diğer işlemler için 50,99 TL; Türk plakalı kamyonlar için ise fazla çalışma ücretinin kamyon başına ihracat için 50,99 TL, diğer işlemler için 80,14 TL olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 60,00-TL usulsüzlük cezası uygulanacağı düzenlenmekte iken, Tebliğ’in 2. Maddesi ile yapılan düzenleme uyarınca usulsüzlük cezası miktarı 235,00-TL olarak belirlenmiştir.
  • Gümrük Yönetmeliği gereği, gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerinden gümrük müdürlüklerinin yapmaya yetkili olduğu işlemlerin üst sınırı 742.000,00 TL, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin yapmaya yetkili olduğu işlemlerin üst sınırı 7.429.000,00 TL ve Bakanlık’ın yapmaya yetkili olduğu işlemlerin alt sınırı 7.429.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen yenilikler ise şu şekildedir;

17 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlamanın uygulanacağı süre 31 Aralık 2021’den 31 Aralık 2024’e uzatılmıştır.

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.