Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”), vatandaşlar tarafından yapılan program yayınlarının ardından ticari iletişim yayınlarına geçildiğinde ses seviyesinin yükseldiğine dair çok sayıda bildirim üzerine 2 Ekim 2021 tarihli bir duyuru yayımlamıştır.

Bu duyuruda RTÜK, bünyelerinde Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) ile ticari iletişim yayınları ile diğer yayınlar arasında ses düzeyinin farklı olup olmadığının düzenli olarak takip edilmekte olduğunu, yapılan analizlerde, ticari iletişim yayınlarına geçildiğinde yayınlarının ses seviyesinin yükseldiği bazı medya hizmet sağlayıcıların olduğunu tespit ettiklerini bildirmiştir.

RTÜK, tüm medya hizmet sağlayıcılarını yaptıkları yayınlarda ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olması için gereken tedbirleri almaları gerektiği konusunda uyararak, 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden medya hizmet sağlayıcıları hakkında yasal işlem uygulanacağına dikkat çekmiştir.

İlgili Mevzuat Hükümleri

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ‘Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim’ başlıklı 9/8. Maddesinde; “Ticari iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır.” hükmü düzenlenmiştir.

Yine Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge’nin “Yayınların Ses Seviyesine İlişkin Esaslar” başlıklı 5. (beşinci) maddesinde ise şu hükümler yer almaktadır:

  1. Ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır.
  2. Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir.
  3. Ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları ses seviyesinin bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması zorunludur.
  4. Platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları yayınların ses seviyelerinin, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun şekilde iletimini sağlamakla yükümlüdürler.
  5. Medya hizmet sağlayıcıların, ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları dışındaki iç yapım ve dış yapım dahil tüm programlarının, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerekir.

Sonuç

RTÜK tarafından yayımlanan 2 Ekim 2021 tarihli duyuru uyarınca, RTÜK tarafından haklarında yasal işlem uygulanmaması adına medya hizmet sağlayıcılarının, ticari iletişim yayınları ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olması için gereken tedbirleri almaları gerekmektedir.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.