Özü: Tüketici Hakem Heyetinde ileri sürülmeyen delil ve defilerin yargılama aşamasında ileri sürülebileceği.

Tüketici Hakem Heyeti huzurunda davalı tarafından zamanaşımı defi ileri sürülmemiş ancak bu kararın iptali için açılan davada bu defi ileri sürülmesine karşın mahkemece incelemeden karar verilmiştir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; 6502 sayılı Kanun’da tüketici hakem heyetinde ileri sürülmeyen delil ve defilerin mahkemede ileri sürülemeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığını, bu nedenle davalı tarafından yargılama aşamasında ilk defa sürülen zamanaşımı definin incelenerek bir karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.