Özü: Boş (kullanılmayan) taşınmazlar için ortada haksız işgal durumunun gerçekleşmemesi nedeniyle ecri misile hükmedilemeyeceği.

Taraflar arasında görülmekte olan ecri misil davası sonucunda davacı lehine verilen ve miktarı itibarıyla kesin olan kararın kanun yararına bozulması istenilmiştir.

Talebi inceleyen Yargıtay 8. Hukuk Dairesi; ecri misil davalarında öncelikle işgalin varlığının, bir başka ifadeyle dava konusu taşınmazların davalıların kullanımında olduğunun duraksamaya yer vermeyecek şekilde ispatlanması gerektiğini, somut davada ise dava konusu taşınmazların uzun süreden beri boş olmaları nedeniyle haksız işgali durumunun ispatlanamadığını, dolayısıyla davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesinin isabetsiz olduğu ifade edilmiştir.

Platformunuzu seçip bülteni paylaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.